Tập Hồ Sơ Tội Ác VC
xoathantuongxóa thần tượng, Hồ Chí Minh tài liệu, Tiếu Lâm Hồ Chí Minh (Tiếu Lâm Chính Trị)

http://www.geocities.ws/xoathantuong/
Wednesday, 17 January 2018

50 NĂM THẢM SÁT MẬU THÂN (1968-2018): TỘI ÁC CỦA LƯỠI HÁI TỬ THẦN VIỆT CỘNG NGUYỄN ĐẮC XUÂN

 
----- Forwarded Message -----
From: 'Patrick Willay' 
Sent: Tuesday, January 16, 2018, 10:38:05 PM PST
Subject: 50 NĂM THẢM SÁT MẬU THÂN (1968-2018): TỘI ÁC CỦA LƯỠI HÁI TỬ THẦN VIỆT CỘNG NGUYỄN ĐẮC XUÂN

 
50 NĂM THẢM SÁT MẬU THÂN (1968-2018):
TỘI ÁC CỦA LƯỠI HÁI TỬ THẦN VIỆT CỘNG NGUYỄN ĐẮC XUÂN

(Hình: Súc vật hai chân Nguyễn Đắc Xuân thờ trẻ và hiện nay -
Hình ảnh đau thương của người dân Huế vì tội ác của đám sinh viên Việt cộng)
Súc vật hai chân Nguyễn Đắc Xuân nổi bật lên trong Đoàn Học sinh, Sinh viên Quyết tử với hàng ngàn đoàn viên hồi phong trào Phật giáo Huế 1966.. Rồi “nhảy núi”, hay “lên xanh”, theo chân Việt Cộng.
Tết Mậu Thân 1968 y trở về chỉ huy Lực lượng Học sinh, Sinh viên Giải phóng Huế. Đồng thời súc vật hai chân Nguyễn Đắc Xuân cùng với Hoàng Phủ Ngọc Phan chỉ huy các Đoàn Thanh niên Súc vật hai chân Võ trang An ninh Bảo vệ Khu phố (các Đội Tự vệ Thành). Lực lượng này đã gieo tang tóc kinh hoàng cho dân Huế trong 3 tuần lễ Cộng quân tạm chiếm thành phố này.
Súc vật hai chân Xuân Phan còn dự phần xét xử trong Tòa án Nhân dân do Súc vật hai chân "Hoàng Phủ Ngọc Tường" chủ tọa và chúng đã kết án tử hình 204 người dân Huế.
Trong hồi kí "Giải Khăn Sô Cho Huế", tác giả Nhã Ca đã kể về tội ác giết bạn của Súc vật hai chân Nguyễn Đắc Xuân như sau: “Nguyễn Đắc Xuân, một sinh viên Huế. Thập niên 60 trong phong trào thanh niên sinh viên bị Việt Cộng nằm vùng giật giây, Nguyễn Đắc Xuân làm thơ, tranh đấu, rồi bỏ vào khu theo Việt Cộng. Để rồi MÙA XUÂN 1968 theo Việt Cộng trở lại Huế có mặt trong những phiên tòa nhân dân, kêu án tử hình hàng loạt người dân Huế với tội “phản cách mạng”.
Đích thân Xuân đào một cái hố, bắt một bạn học cũ có xích mích với Xuân từ trước, ra đứng bên hố, để xử tử. Cậu bạn của Nguyễn Đắc Xuân, tên Tý, giơ cái băng đỏ dấu hiệu giải phóng quân lên cao, lạy van Nguyễn Đắc Xuân: "Em lạy anh. Bây giờ em theo các anh rồi mà. Em có mang băng đỏ rồi mà. Cách mạng muôn năm… Hồ chủ tịch muôn năm…"
Nhưng mặc Tý năn nỉ, tung hô, Nguyễn Đắc Xuân vẫn lạnh lùng nổ súng vào người bạn nhỏ của mình không chút đắn đo…”.
Mấy năm trước đây, Súc vật hai chân Nguyễn Đắc Xuân đã viết bài Nguyễn Đắc Xuân Đọc Hồi Ký Nhã Ca để phản bác mọi cáo buộc tội giết dân, giết bạn của y.. Trong đó có đoạn như sau: “…bà đã biết rõ không có chuyện tôi giết người, không có chuyện tôi ngồi xử án ai vậy tại sao bà còn hạ bút viết trong hồi ký những điều ác nhơn đến như thế? Nếu bà sống với tôi cùng trong một nền pháp luật tôi sẽ đưa bà ra tòa về tội vu khống”.
Nguồn: Bạch Diện Thư Sinh


__._,_.___

Posted by: "Vie^.t Si~" 

50 NĂM THẢM SÁT MẬU THÂN (1968-2018): TỘI ÁC CỦA LƯỠI HÁI TỬ THẦN VIỆT CỘNG NGUYỄN ĐẮC XUÂN

 
----- Forwarded Message -----
From: 'Patrick Willay' 
Sent: Tuesday, January 16, 2018, 10:38:05 PM PST
Subject: 50 NĂM THẢM SÁT MẬU THÂN (1968-2018): TỘI ÁC CỦA LƯỠI HÁI TỬ THẦN VIỆT CỘNG NGUYỄN ĐẮC XUÂN

 
50 NĂM THẢM SÁT MẬU THÂN (1968-2018):
TỘI ÁC CỦA LƯỠI HÁI TỬ THẦN VIỆT CỘNG NGUYỄN ĐẮC XUÂN

(Hình: Súc vật hai chân Nguyễn Đắc Xuân thờ trẻ và hiện nay -
Hình ảnh đau thương của người dân Huế vì tội ác của đám sinh viên Việt cộng)
Súc vật hai chân Nguyễn Đắc Xuân nổi bật lên trong Đoàn Học sinh, Sinh viên Quyết tử với hàng ngàn đoàn viên hồi phong trào Phật giáo Huế 1966.. Rồi “nhảy núi”, hay “lên xanh”, theo chân Việt Cộng.
Tết Mậu Thân 1968 y trở về chỉ huy Lực lượng Học sinh, Sinh viên Giải phóng Huế. Đồng thời súc vật hai chân Nguyễn Đắc Xuân cùng với Hoàng Phủ Ngọc Phan chỉ huy các Đoàn Thanh niên Súc vật hai chân Võ trang An ninh Bảo vệ Khu phố (các Đội Tự vệ Thành). Lực lượng này đã gieo tang tóc kinh hoàng cho dân Huế trong 3 tuần lễ Cộng quân tạm chiếm thành phố này.
Súc vật hai chân Xuân Phan còn dự phần xét xử trong Tòa án Nhân dân do Súc vật hai chân "Hoàng Phủ Ngọc Tường" chủ tọa và chúng đã kết án tử hình 204 người dân Huế.
Trong hồi kí "Giải Khăn Sô Cho Huế", tác giả Nhã Ca đã kể về tội ác giết bạn của Súc vật hai chân Nguyễn Đắc Xuân như sau: “Nguyễn Đắc Xuân, một sinh viên Huế. Thập niên 60 trong phong trào thanh niên sinh viên bị Việt Cộng nằm vùng giật giây, Nguyễn Đắc Xuân làm thơ, tranh đấu, rồi bỏ vào khu theo Việt Cộng. Để rồi MÙA XUÂN 1968 theo Việt Cộng trở lại Huế có mặt trong những phiên tòa nhân dân, kêu án tử hình hàng loạt người dân Huế với tội “phản cách mạng”.
Đích thân Xuân đào một cái hố, bắt một bạn học cũ có xích mích với Xuân từ trước, ra đứng bên hố, để xử tử. Cậu bạn của Nguyễn Đắc Xuân, tên Tý, giơ cái băng đỏ dấu hiệu giải phóng quân lên cao, lạy van Nguyễn Đắc Xuân: "Em lạy anh. Bây giờ em theo các anh rồi mà. Em có mang băng đỏ rồi mà. Cách mạng muôn năm… Hồ chủ tịch muôn năm…"
Nhưng mặc Tý năn nỉ, tung hô, Nguyễn Đắc Xuân vẫn lạnh lùng nổ súng vào người bạn nhỏ của mình không chút đắn đo…”.
Mấy năm trước đây, Súc vật hai chân Nguyễn Đắc Xuân đã viết bài Nguyễn Đắc Xuân Đọc Hồi Ký Nhã Ca để phản bác mọi cáo buộc tội giết dân, giết bạn của y.. Trong đó có đoạn như sau: “…bà đã biết rõ không có chuyện tôi giết người, không có chuyện tôi ngồi xử án ai vậy tại sao bà còn hạ bút viết trong hồi ký những điều ác nhơn đến như thế? Nếu bà sống với tôi cùng trong một nền pháp luật tôi sẽ đưa bà ra tòa về tội vu khống”.
Nguồn: Bạch Diện Thư Sinh


__._,_.___

Posted by: "Vie^.t Si~" 

50 NĂM THẢM SÁT MẬU THÂN (1968-2018): TỘI ÁC CỦA LƯỠI HÁI TỬ THẦN VIỆT CỘNG NGUYỄN ĐẮC XUÂN

 
----- Forwarded Message -----
From: 'Patrick Willay' 
Sent: Tuesday, January 16, 2018, 10:38:05 PM PST
Subject: 50 NĂM THẢM SÁT MẬU THÂN (1968-2018): TỘI ÁC CỦA LƯỠI HÁI TỬ THẦN VIỆT CỘNG NGUYỄN ĐẮC XUÂN

 
50 NĂM THẢM SÁT MẬU THÂN (1968-2018):
TỘI ÁC CỦA LƯỠI HÁI TỬ THẦN VIỆT CỘNG NGUYỄN ĐẮC XUÂN

(Hình: Súc vật hai chân Nguyễn Đắc Xuân thờ trẻ và hiện nay -
Hình ảnh đau thương của người dân Huế vì tội ác của đám sinh viên Việt cộng)
Súc vật hai chân Nguyễn Đắc Xuân nổi bật lên trong Đoàn Học sinh, Sinh viên Quyết tử với hàng ngàn đoàn viên hồi phong trào Phật giáo Huế 1966.. Rồi “nhảy núi”, hay “lên xanh”, theo chân Việt Cộng.
Tết Mậu Thân 1968 y trở về chỉ huy Lực lượng Học sinh, Sinh viên Giải phóng Huế. Đồng thời súc vật hai chân Nguyễn Đắc Xuân cùng với Hoàng Phủ Ngọc Phan chỉ huy các Đoàn Thanh niên Súc vật hai chân Võ trang An ninh Bảo vệ Khu phố (các Đội Tự vệ Thành). Lực lượng này đã gieo tang tóc kinh hoàng cho dân Huế trong 3 tuần lễ Cộng quân tạm chiếm thành phố này.
Súc vật hai chân Xuân Phan còn dự phần xét xử trong Tòa án Nhân dân do Súc vật hai chân "Hoàng Phủ Ngọc Tường" chủ tọa và chúng đã kết án tử hình 204 người dân Huế.
Trong hồi kí "Giải Khăn Sô Cho Huế", tác giả Nhã Ca đã kể về tội ác giết bạn của Súc vật hai chân Nguyễn Đắc Xuân như sau: “Nguyễn Đắc Xuân, một sinh viên Huế. Thập niên 60 trong phong trào thanh niên sinh viên bị Việt Cộng nằm vùng giật giây, Nguyễn Đắc Xuân làm thơ, tranh đấu, rồi bỏ vào khu theo Việt Cộng. Để rồi MÙA XUÂN 1968 theo Việt Cộng trở lại Huế có mặt trong những phiên tòa nhân dân, kêu án tử hình hàng loạt người dân Huế với tội “phản cách mạng”.
Đích thân Xuân đào một cái hố, bắt một bạn học cũ có xích mích với Xuân từ trước, ra đứng bên hố, để xử tử. Cậu bạn của Nguyễn Đắc Xuân, tên Tý, giơ cái băng đỏ dấu hiệu giải phóng quân lên cao, lạy van Nguyễn Đắc Xuân: "Em lạy anh. Bây giờ em theo các anh rồi mà. Em có mang băng đỏ rồi mà. Cách mạng muôn năm… Hồ chủ tịch muôn năm…"
Nhưng mặc Tý năn nỉ, tung hô, Nguyễn Đắc Xuân vẫn lạnh lùng nổ súng vào người bạn nhỏ của mình không chút đắn đo…”.
Mấy năm trước đây, Súc vật hai chân Nguyễn Đắc Xuân đã viết bài Nguyễn Đắc Xuân Đọc Hồi Ký Nhã Ca để phản bác mọi cáo buộc tội giết dân, giết bạn của y.. Trong đó có đoạn như sau: “…bà đã biết rõ không có chuyện tôi giết người, không có chuyện tôi ngồi xử án ai vậy tại sao bà còn hạ bút viết trong hồi ký những điều ác nhơn đến như thế? Nếu bà sống với tôi cùng trong một nền pháp luật tôi sẽ đưa bà ra tòa về tội vu khống”.
Nguồn: Bạch Diện Thư Sinh


__._,_.___

Posted by: "Vie^.t Si~" 

Khai Dân Trí - Lisa Phạm Số 318 Live stream 19h VN (8h sáng hoa kỳ)mới n...

Popular Posts

My Blog List